области и задачи воспитания

области и задачи воспитания
ugdymo ruožai ir uždaviniai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Remiantis visybinio ugdymo pagrindų sistema, galima apibrėžti dalinių ugdymo tikslų (uždavinių) sistemą ir skirti penkis jos ruožus: I ruožas. Fizinis lavinimas. Uždaviniai: 1. Higieninis lavinimas. 2. Ekologinis lavinimas. 3. Kūno kultūros lavinimas. 4. Sportinis lavinimas. II ruožas. Psichinis lavinimas. Uždaviniai: 1. Intelekto lavinimas. 2. Praktinio veikimo (operacijų) lavinimas. 3. Motyvacijos (savireguliacijos) tobulinimas. 4. Charakterio tobulinimas. III ruožas. Socialinis auklėjimas. Uždaviniai: 1. Drausminimas. 2. Darbinis auklėjimas. 3. Ekonominis auklėjimas. 4. Visuomeninis (tautinis, patriotinis, demokratinis) auklėjimas. IV ruožas. Kultūrinis lavinimas. Uždaviniai: 1. Mokslinis (gamtamokslinis, humanitarinis, sociologinis, filosofinis) lavinimas. 2. Techninis ir technologinis lavinimas. 3. Meninis lavinimas. 4. Etinis ir teisinis lavinimas. V ruožas. Dvasinis auklėjimas. Uždaviniai: 1. Pasaulėžiūros ugdymas, teistinis auklėjimas. 2. Vertybinis (aksiologinis) auklėjimas. 3. Dorinimas. 4. Estetinis auklėjimas. atitikmenys: angl. sections and aims of education vok. Strecken und Aufgaben der Erziehung rus. области и задачи воспитания

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”